Lesprogramma cursus dieselmotoren

Duur 5 dagen, 40 uur

Gebruik van industriële dieselmotoren

 • Inleiding
 • Otto-proces
 • Dieselproces
 • Gebruik van Ottomotoren
 • Gebruik van Dieselmotoren
 • Eigenschappen van beide principes

Indeling van dieselmotoren

 • Inleiding
 • Werkingsprincipe
 • Constructie
 • Rotatiesnelheid
 • Afgegeven vermogen of asvermogen
 • Gebruikte brandstof
 • Gebruik van de motoren
 • Andere kenmerken van dieselmotoren
 • Gebruik van lijn- en V‑motoren
 • Draairichting van de dieselmotor
 • Nummering van de cilinders
 • Zuigvulling en drukvulling

Werkingsprincipes van dieselmotoren

 • Werkingsprincipes
 • Opbouw van de tweeslagmotor
 • Opbouw van een vierslagmotor
 • Enige opmerkelijke verschillen tussen het tweeslagproces en het vierslagproces
 • Voorbeelden van leveringsprogramma’s van motorenfabrikanten
 • Belangrijke begrippen en definities van motoren
 • Voorbeelden benamingen van motoren

Rendementen en verliezen van dieselmotoren

 • Rendementen en verliezen
 • Indicateurdiagram
 • Kengetallen van de beide werkingsprincipes
 • Bepalen van het cilindervermogen met behulp van een indicateurdiagram en de gemiddelde geïnduceerde druk
 • Bepaling van de gemiddelde geïnduceerde druk
 • Belangrijke begrippen en definities van motoren
 • Motorformule
 • Geïnduceerd thermisch rendement
 • Mechanisch en totaal rendement
 • Mechanisch en totaal rendement
 • Gemiddelde effectieve druk
 • Warmtebalansen of Sankeydiagrammen
 • Rendementen van installaties met de dieselmotor als krachtopwekker
 • Meer complexe scheepsvoortstuwing
 • Aandrijving van waterpompen, baggerpompen, ruwe oliepompen of compressoren

Kengetallen van verschillende typen dieselmotoren

 • Gemiddelde effectieve druk
 • Gemiddelde zuigersnelheid
 • Belastingskengetal
 • Compressievoud
 • Vermogensdichtheid
 • Toerental van dieselmotoren en de relatie met de afmetingen van het slagvolume van een motor
 • Toerentallen voor generatorbedrijf

Opbouw van verschillende typen dieselmotoren

 • Categorie I: Industriële dieselmotoren van 0 tot 100 kW asvermogen, brandstof M.D.O., vierslag, snellopers
 • Categorie II: Industriële dieselmotoren van 100 tot 5000 kW asvermogen, brandstof M.D.O., vierslag, snellopers
 • Categorie III: Industriële dieselmotoren van 500 tot 30.000 kW asvermogen, brandstof H.F.O. vierslag, middelsnellopers
 • Categorie IV: Industriële dieselmotoren van 1500 tot 100.000 kW asvermogen, brandstof H.F.O., tweeslag met kruishoofd, langzaamlopers

Materiaalgebruik bij dieselmotoren

 • Materiaalgebruik in het algemeen
 • Gietijzer
 • Staal
 • Gietstaal
 • Gelegeerde staalsoorten
 • Aluminium
 • Keramische materialen
 • Specifieke materialen voor motoronderdelen motorindeling volgens de vier categorieën
 • Bijzondere bewerkingen,  materialengebruik en warmtebehandelingen
 • Voorbeelden van modern materiaalgebruik

Brandstoffen, brandstofleidingsystemen en reiniging van brandstoffen

 • Inleiding
 • Samenstelling van vloeibare brandstoffen
 • Definitie zware olie
 • Raffinage van ruwe aardolie
 • Scheikundige samenstelling van koolwaterstofverbindingen
 • Standaardisatie van vloeibare brandstoffen
 • Eigenschappen van brandstoffen
 • Andere specificaties van brandstoffen
 • Vermindering van het zwavelgehalte in brandstoffen
 • Het ‘bunkeren’ of innemen van brandstoffen
 • Brandstofleidingsystemen volgens de motorencategorieën
 • Modulaire brandstofbehandelsystemen
 • Bunkeren van brandstoffen

Brandstofinspuitsystemen

 • Inleiding
 • Voorbeelden van inspuittijden
 • Ontstekingsvertraging
 • Deellastcondities
 • Proces in de cilinder; inspuiting, ontsteking en verbranding
 • Vier fasen van Ricardo
 • Ontstekingsvertraging; oorzaken
 • Kwaliteit van de verstuiving
 • Ontstekingskwaliteit van de brandstof
 • Voorbeelden van verbrandingsprocessen
 • Inspuitdruk en druppelgrootte
 • Inspuitprincipes van de brandstof
 • Vorm van de verbrandingskamers
 • Brandstofinspuitmechanisme: brandstofpomp
 • Opbrengstregelingen
 • Werking plunjerpomp
 • Klepgeregelde brandstofpompen
 • Common-rail systeem
 • Injectorsysteem
 • Brandstofverstuivers
 • Restdrukkleppen
 • Cavitatie
 • Brandstofinspuitkarakteristieken

Motorenkoeling, koeling van dieselmotoren

 • Inleiding
 • Koelmiddelen voor dieselmotoren
 • Koelwaterbehandeling
 • Corrosie
 • Producten voor koelwater- behandeling
 • Koelwaterbehandelingsproducten, merken
 • Schoonmaken van door olie vervuilde koelwatersystemen
 • Bacteriologische vervuiling
 • Testen van koelwater
 • Pokkenbestrijding in zoutkoelwatersystemen
 • Ontwerp van koelwatersystemen
 • Storingen in koelwatersystemen
 • Schades aan motoronderdelen
 • Standaard koelwatersysteem
 • Voorbeelden van koelmethoden van motoronderdelen
 • Voorbeelden volgens de motorenindeling
 • Koelen van verbrandingslucht
 • Bijzondere koelsystemen
 • Pijpenkoelers en platenkoelers
 • Koelsystemen bij dieselcentrales
 • Warmtekrachtsystemen
 • Samenvatting koelwatersystemen

Smering van motoren

 • Inleiding
 • Doel van de smering
 • Drie soorten smering
 • Motordelen die gesmeerd en gekoeld worden
 • Standaard smeeroliesysteem
 • Voorbeelden van smeeroliesystemen volgens de indeling in de vier categorieën
 • Eigenschappen van de smeerolie
 • Reinigen van smeerolie
 • Smeerolieonderzoek

Luchtvoorziening

 • Inleiding
 • Luchthoeveelheid
 • Luchttoevoer naar de motor
 • Principe van turbodrukvulling
 • Fabrikanten van drukvulgroepen
 • Opbrengstkrommes
 • Beschrijving van een drietal drukvulgroepenfabrikanten – ontwikkeling van moderne drukvulgroepen
 • Kleine drukvulgroepen – Motorcategorieën I en II
 • Drukvulling met een aparte vermogensturbine
 • Luchttoevoer bij vierslagmotoren
 • Luchtvoorziening van de tweeslagkruishoofdmotoren
 • Typen drukvulling bij tweeslag- kruishoofdmotoren
 • Enige belangrijke aandachtspunten bij de luchtvoorziening van dieselmotoren
 • Onderhoudstoestand van de drukvulgroepen
 • Problemen bij drukvulling

Motordrijfwerk

 • Inleiding
 • Motordrijfwerk van vierslagdieselmotoren
 • Motordrijfwerk van tweeslagkruishoofdmotoren
 • Drukblokken en stuwblokken

Dieselcentrales

 • Inleiding
 • Indeling typen dieselcentrales
 • Gebruik van dieselcentrales
 • Bijzondere uitvoeringen bij dieselcentrales
 • Voorbeeld van een grote dieselmotorcentrale voor de opwekking van elektrische energie
 • Hulpbedrijf
 • Buiten de machinehal
 • Brandstofkwaliteit
 • Enige bijzonderheden
 • Voorbeeld drijvende dieselcentrale

Dieselmotorfabrikanten

 • Inleiding
 • Motorcategorieën

Emissies bij dieselmotoren

 • Inleiding 'de fossiele olie'- maatschappij
 • Samenstelling van de rookgassen
 • Eenheden betreffende vervuiling
 • Methoden ter vermindering van de uitlaatgassenemissies
 • Secondaire methoden ter vermindering van de uitlaatgassenemissies
 • Verminderen van zwaveloxides in de uitlaatgassen
 • Verwijderen van zeer fijne deeltjes uit de uitlaatgassen
 • Voorbeelden van technieken die de motorproducenten hebben aangemerkt om de emissies te verlagen
 • Maatregelen aan boord van grote moderne zeeschepen
 • Nieuwe technieken: het Millerproces
 • Nieuwe ontwikkelingen: het Herculesproject

Revisie van dieselmotoren en hun onderdelen

 • Inleiding
 • Vierslagmotoren
 • Tweeslagmotoren

Onderhoud en reparaties

 • Inleiding
 • Soorten onderhoud
 • Instructieboeken/Onderhoudsboeken
 • Onderhoud aan dieselmotoren
 • Onderhoud bij kleine motoren categorie I
 • Voorbeeld van onderhoud aan motoren categorie I
 • Enige voorbeelden van onderhoud aan grote tweeslag-kruishoofddieselmotoren

Gieten van motoronderdelen

 • Inleiding
 • Gietijzeren onderdelen van dieselmotoren
 • Voordelen van het gieten van motoronderdelen
 • Voordelen van het gieten van motoronderdelen
 • Gietproces
 • Gietlocatie
 • Gietvormen
 • Vullen van gietmallen
 • Samenstellen van gietvormen
 • Schoonmaken van de gietstukken
 • Gietspanningen
 • Controle op luchtinsluiting en beschadiging
 • Controle op de afmetingen
 • Bewerkingen in de machinefabriek

Extra informatie

 • Het smeden van krukassen
 • Het smeden van kleppen
 • Het centrifugaal gieten van cilindervoeringen
 • Het gieten van onderdelen
 • Voorbeelden van schades
 • Storing zoeken
 • Specifieke informatie over Wärtsilä 32 en 46 motoren

Tentamen aan einde cursus, 2 uren

C. Kuiken, Target Global Energy training

dieselenginebook

Het nieuwe Dieselmotorenboek

Bekijk het nieuwe dieselmotorenboek

De tweede geheel herziene druk van dit tweedelige boek, april 2011, is bedoeld voor iedereen die in zijn werk op wat voor manier dan ook in aanraking komt met dieselmotoren voor de voortstuwing van schepen of voor het opwekken van elektriciteit.

Lees meer »
dieselenginebook

Nieuws van de schrijver

De dieselmotorfabrikanten

Het productie niveau is nog steeds aan de lage kant. Wie zijn de marktleiders voor de verschillende dieselmotor categorieën?

Lees meer »
dieselenginebook

Onderwerp van de maand

Slijtage van cilindervoeringen

Onvoldoende isolatie van elektrische systemen kan ernstige schade veroorzaken aan cilindervoeringen en krukpen -en krukaslagers.

Lees meer »
dieselenginebook

Special

Aardgas als brandstof voor dieselmotoren

Aardgas is de ideale fossiele brandstof om de uitstoot van schadelijke emissies van uitlaatgassen sterk te beperken en ook om de onderhouds -en reparatiekosten aanzienlijk te doen verminderen.

Lees meer »